Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi - ZaloPlus

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi - ZaloPlus

Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi - ZaloPlus

5/14/2019 10:30:55 AM
 
HỦY YÊU CẦU KẾT BẠN ĐÃ GỬI - ZALOPLUS

ZaloPlus hỗ trợ bạn hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi đi trên Zalo; giúp bạn tiết kiệm thời gian hủy thủ công bằng tay.
ZaloPlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo > Hủy yêu cầu kết bạn
 

Bước 1: Thiết lập thời gian delays chạy hủy yêu cầu kết bạn đã gửi
Bước 2: Click “Bắt đầu”