• ZaloPlus Phần mềm ZaloPlus

  Bạn cần marketing trên Zalo?
  Kết bạn, gửi tin nhắn? Đã có ZaloPlus

  Gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng cũ
  Kết bạn theo vị trí, phòng trò chuyện
  Kết bạn theo số điện thoại
  Tương tác bạn bè
  Đăng tin lên tường
  Tải xuống và dùng thử ngay

Phần mềm marketing quảng cáo trên Zalo - ZaloPlus

Gửi tin nhắn, kết bạn theo vị trí và phòng trò chuyện, đề xuất kết bạn theo sđt, kết bạn theo gợi ý, xác nhận kb, hủy kết bạn, tương tác bài viết ảnh bạn bè, tương tác theo vị trí và phòng trò chuyện...

Tải xuống ZaloPlus và dùng thử ngay

CHỨC NĂNG CÓ TRONG ZALOPLUS

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn cho bạn bè
Gửi tin theo sđt (nên kết bạn sau đó gửi tin)

Kết bạn

Xác nhận yêu cầu kết bạn
Gửi yêu cầu kết bạn theo gợi ý
Gửi yêu cầu kết bạn theo vị trí
Gửi yêu cầu kết bạn theo phòng trò chuyện

Đề xuất kết bạn theo SĐT

Tạo đề xuất kết bạn từ danh sách SĐT

Hủy bạn bè

Hủy bạn bè theo nhiều điều kiện

Tương tác comment like

Tương tác comment like bài viết, ảnh bạn bè
Tương tác comment like ảnh theo vị trí
Tương tác comment like ảnh theo phòng trò chuyện

Lập lịch hàng ngày

Lập lịch gửi tin nhắn bạn bè hàng ngày
Lập lịch gửi yêu cầu kết bạn theo gợi ý
Lập lịch xác nhận kết bạn
Lập lịch gửi yêu cầu kb theo số điện thoại
Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật
Hủy bạn bè

SẢN PHẨM KHÁC CỦA PLUS24H