Mời SĐT vào nhóm trên Zalo - ZaloPlus

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Mời SĐT vào nhóm trên Zalo - ZaloPlus

Mời SĐT vào nhóm trên Zalo - ZaloPlus

5/14/2019 5:12:54 PM
MỜI SĐT VÀO NHÓM TRÊN ZALO – ZALOPLUS
 
Nếu bạn có một danh sách các SĐT, ZaloPlus hỗ trợ bạn quét ra các SĐT đã tạo tài khoản zalo, mời các tài khoản này tham gia nhóm zalo của bạn và kết bạn với những tài khoản zalo này.
ZaloPlus > Đăng nhập và sử dụng các tài khoản Zalo > Mời SĐT vào nhóm
 

Bước 1: Nhập danh sách số điện thoại muốn mời vào nhóm trên Zalo
  • SĐT: Nhập danh sách SĐT muốn mời vào nhóm trên Zalo
  • Thêm: Click để thêm danh sách SĐT vào danh sách SĐT muốn mời vào nhóm
  • Mở danh sách SĐT: Click để chọn và tải file SĐT muốn mời vào nhóm Zalo
 

 
Bước 2: Thiết lập mời SĐT vào nhóm
  • Nhóm: Click chọn nhóm muốn mời danh sách SĐT tham gia
  • Kết bạn sau khi mời vào nhóm: Tick để kết bạn với cá SĐT có tài khoản zalo
Nhập tin nhắn chào sau khi kết bạn trên Zalo
 

 
  • Bắt đầu từ : Chọn thứ tự SĐT bạn sẽ bắt đầu mời vào nhóm
  • Số bạn muốn gửi: Chón số lượng SĐT bạn muốn mời vào nhóm trên Zalo
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”