Lập lịch gửi tin nhắn cho bạn bè trên Zalo - ZaloPlus

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Lập lịch gửi tin nhắn cho bạn bè trên Zalo - ZaloPlus

Lập lịch gửi tin nhắn cho bạn bè trên Zalo - ZaloPlus

5/15/2019 12:15:58 PM
LẬP LỊCH GỬI TIN NHẮN CHO BẠN BÈ TRÊN ZALO
 
Bạn có thể dễ dàng lập lịch gửi tin nhắn cho bạn bè/nhóm trên zalo bằng phần mềm ZaloPlus. Bạn chỉ cần thiết lập tin nhắn muốn gửi; chọn thời gian hẹn giờ gửi và gửi cho bao nhiêu người/nhóm. Phần mềm sẽ tự động gửi theo đúng thời gian và nội dung mà bạn đã thiết lập. Tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả tương tác cao
ZaloPlus > Lập lịch hàng ngày
 

Bước 1: Thêm tin nhắn muốn lập lịch gửi tin nhắn
 • Add: Click để thêm tin nhắn muốn lập lịch
 • Add: Click để thêm tin nhắn muốn hẹn giờ gửi tin
 • Nội dung: Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi
 • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn gửi
 • Thêm: Click để thêm tin nhắn muốn hẹn giờ gửi
 

 
Bước 2: Thiết lập hẹn giờ gửi tin
 • Select: Click để chọn tin nhắn muốn lập lịch gửi trên Zalo
 • Add: Click để thêm tin nhắn muốn lập lịch gửi trên Zalo
 • Edit: Click để chỉnh sửa tin nhắn
 • Thời gian bắt đầu gửi tin: Chọn thời gian gửi tin
 • Một lần: Tick để gửi tin nhắn 1 lần. Chọn ngày muốn gửi tin
 • Lặp lại: Tick để gửi tin nhắn lặp lại nhiều ngày trong tuần.
Chọn ngày trong tuần muốn gửi tin lặp lại.
 

 
 • Số tin muốn gửi: Chọn số tin nhắn muốn gửi trên zalo
 • Chọn đối tượng muốn gửi tin: Gửi cho bạn bè hoặc gửi cho nhóm
 • Chọn thời gian delays gửi tin
 • Chọn phương thức gửi tin: Gửi random hay gửi lần lượt theo thứ tự
(Random bạn bè/nhóm; gửi lần lượt bạn bè trong danh sách/ nhóm)
 

 
 • Danh sách tin nhắn được lập lịch gửi tin thành công.
 • Edit: Click để sửa nội dung tin nhắn đã được lập lịch.
Tick chọn tin nhắn bạn muốn và click “Edit”
 • Delete: Click để xóa tin nhắn đã lập lịch.
Tick chọn tin nhắn muốn xóa và click “Delete”