Hướng dẫn lập lịch đăng tường Zalo

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Hướng dẫn lập lịch đăng tường Zalo

Hướng dẫn lập lịch đăng tường Zalo

5/15/2019 11:29:03 AM
HƯỚNG DẪN LẬP LỊCH ĐĂNG TƯỜNG ZALO
 
ZaloPlus hỗ trợ bạn lập lịch đăng bài lên tường trên Zalo. Bạn chỉ cần thêm bài đăng muốn lập lịch, chọn thời gian muốn lập lịch đăng: đăng 1 lần hay đăng lặp lại các ngày trong tuần. Phần mềm sẽ thiết lập đăng bài lên tường zalo của bạn theo đúng nội dung và thời gian đã thiết lập.
ZaloPlus > Lập lịch hàng ngày
 

Bước 1: Thêm bài đăng muốn lập lịch đăng tường trên Zalo
 • Click “Add” để thêm bài muốn lập lịch đăng tường
 • Click “Add” để thêm bài muốn hẹn giờ đăng tường
 • Nội dung: Nhập nội dung bài đăng muốn lập lịch
 • Link: Nhập link bài muốn chia sẻ lên zalo (bắt buộc)
 • Thêm: Click để thêm bài viết muốn lập lịch
 

 
Bước 2: Hẹn giờ cho bài đăng đã được thêm thành công
 • Thời gian đăng bài: Chọn giờ muốn đăng bài
 • Một lần: Tick để đăng 1 lần. Chọn ngày muốn đăng bài
 • Lặp lại: Tick để đăng lặp lại vào các ngày trong tuần.
Tick chọn ngày muốn đăng lặp lại trong tuần.
 

 
 • Select: Click để chọn bài đăng muốn lập lịch
 • Add: Click để thêm bài đăng muốn lập lịch
 • Chọn nick muốn đăng: Tick chọn các nick muốn đăng bài vừa lập lịch thành công.
 • Ok: Click “OK” – thiết lập lập lịch đăng bài thành công.
 

 
 • Danh sách bài đăng được lập lịch thành công.
 • Edit: Click để sửa nội dung bài đăng tường đã được lập lịch.
Tick chọn bài đăng bạn muốn và click “Edit”
 • Delete: Click để xóa bài đăng đã lập lịch.
Tick chọn bài đăng muốn xóa và click “Delete”