Thiết lập tương tác bạn bè trên Zalo - ZaloPlus

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Thiết lập tương tác bạn bè trên Zalo - ZaloPlus

Thiết lập tương tác bạn bè trên Zalo - ZaloPlus

5/14/2019 2:02:28 PM
 
THIẾT LẬP TƯƠNG TÁC BẠN BÈ TRÊN ZALO - ZALOPLUS
 
ZaloPlus hỗ trợ bạn thiết lập các tương tác với bạn bè của mình trên Zalo. Bạn có thể thiết lập like, comment bài mới của bạn bè trong danh sách. Giúp bạn tiết kiệm thời gian tương tác thủ công và đem lại hiệu quả tương tác cao.
ZaloPlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo > Tương tác bạn bè
 

Bước 1: Chọn danh sách bạn bè muốn thiết lập tương tác trên Zalo
 • Tải lại danh sách: Click để tải danh sách bạn bè trên zalo
 • Mở danh sách: Click để chọn và tải file chứa danh sách bạn bè mà bạn muốn tương tác trên Zalo
 • Lưu danh sách: Click để lưu danh sách bạn bè ra file
 

 
Ngoài ra, bạn có thể lọc bạn bè mà bạn muốn tương tác trên Zalo:
 • Lọc: Nhập tên bạn bè muốn lọc
 • Click “Lọc” để lọc ra danh sách bạn bè có chứa tên muốn lọc
 

 
Bước 2: Thiết lập tương tác bạn bè trên Zalo
Thiết lập tương tác like, comment bài viết
 • Comment bài viết mới nhất: Click để comment bài mới nhất của bạn bè trên Zalo
 • Thêm: Click để thêm nội dung muốn comment
 • Like bài viết mới nhất: Tick để like bài viết mới nhất của bạn bè trên zalo
 • Không comment ảnh, bài viết đã like: Tick để không comment vào ảnh của bạn bè mà bạn đã like.
 
Thiết lập bài viết muốn chạy tương tác:
 • Tương tác bài viết mới nhất: Tick để tương tác like, comment vào bài viết mới nhất của bạn bè trên Zalo
 • Tương tác ảnh mới nhất: Tick để tương tác vào ảnh mới nhất của bạn bè
 

 
Comment:
 • Nội dung: Nhập nội dung muốn comment
 • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn comment lên
 • Thêm: Click để thêm comment vừa thiết lập vào danh sách comment bài viết
 

 
 • Tương tác theo danh sách bạn đã chọn: Tick để tương tác theo danh sách bạn bè muốn tương tác đã được chọn trong mục danh sách
 • Random: Tick để tương tác random bạn bè trong danh sách
 • Tương tác like (….) bài viết trên newfeed: Tick để tương tác với các bài viết trên newfeed.
Chọn số lượng bài viết trên newfeed muốn tương tác.
 

 
 • Bắt đầu tương tác từ: Tick để bắt đầu tương tác từ …. (chữ cái đầu tiên trong tên zalo hoặc bạn mới/bạn mới cập nhật)
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”