Đăng tin lên tường nhiều tài khoản Zalo - ZaloPlus

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Đăng tin lên tường nhiều tài khoản Zalo - ZaloPlus

Đăng tin lên tường nhiều tài khoản Zalo - ZaloPlus

5/15/2019 2:11:11 PM
ĐĂNG TIN LÊN TƯỜNG NHIỀU TÀI KHOẢN ZALO – ZALOPLUS
 
ZaloPlus hỗ trợ bạn đăng tin lên tường cho nhiều tài khoản Zalo cùng lúc; giúp bạn tiết kiệm thời gian và quản lý nội dung bài đăng hiệu quả.
ZaloPlus > Đăng tin lên tường
 

Bước 1: Tải danh sách tài khoản zalo muốn đăng tin lên tường
 • Tải danh sách: Click để tải danh sách tài khoản zalo đã thêm vào trong phần mềm ZaloPlus
 • Danh sách: Tick chọn account muốn thiết lập đăng tin lên tường
 

 
Bước 2: Thiết lập nội dung bài đăng
 • Nội dung bài viết: Nhập nội dung bài viết muốn đăng
Lựa chọn phương thức đăng:
 • Chia sẻ link: Tick để chia sẻ link lên tường zalo
Nhập link bài viết muốn chia sẻ trên zalo
 • Đăng ảnh: Tick để đăng ảnh lên tường zalo
Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn đăng trên Zalo
 • Đăng status: Tick để đăng status trên Zalo
Nhập nội dung status trong mục nội dung bài viết.
 

 
 • Lưu bài viết: Click để lưu bài đăng vừa thiết lập vào danh sách bài đăng đã lưu
 • Mở bài viết: Click để mở danh sách các bài đăng đã lưu.
 • Sử dụng riêng máy ảo cho từng tài khoản: Tick để sử dụng máy ảo riêng cho từng tài khoản zalo.
 

 
Lựa chọn phương thức đăng bài:
 • Đăng random bài viết trong danh sách đã lưu: Tick để đăng random các bài viết trong danh sách bài viết đã lưu
 • Đăng lần lượt bài trong danh sách: Tick để đăng lần lượt bài đăng trong danh sách bài đăng đã lưu.
 • Chọn bài: Click để chọn danh sách bài muốn đăng trong danh sách bài đăng đã lưu.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”