Đề xuất kết bạn từ Số điện thoại trên Zalo

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Đề xuất kết bạn từ Số điện thoại trên Zalo

Đề xuất kết bạn từ Số điện thoại trên Zalo

5/14/2019 11:08:13 AM
ĐỀ XUẤT KẾT BẠN TỪ SỐ ĐIỆN THOẠI TRÊN ZALO
 
ZaloPlus hỗ trợ bạn kết bạn với danh sách SĐT bạn muốn bằng phương pháp đồng bộ danh bạ trên Zalo. Như vậy, bạn có thể kết bạn ngay cả khi bị giới hạn số lượng kết bạn trong 1 ngày. Đồng thời, bạn có thể gửi tin nhắn tới những người bạn này, giúp tăng tỉ lệ được xác nhận kết bạn trên zalo.
ZaloPlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo >Đề xuất & kết bạn từ SĐT + Kết bạn theo gợi ý 2
 

Bước 1: Đồng bộ danh bạ trên zalo
 
1.   Nếu bạn có sẵn 1 danh sách SĐT, bạn có thể thêm trực tiếp danh sách SĐT này vào danh sách SĐT muốn đồng bộ danh bạ.
 • SĐT: Nhập danh sách SĐT muốn đồ bộ với danh bạ trên Zalo
 • Click “Thêm” để thêm SĐT vào danh sách số điện thoại đồng bộ danh bạ
 
2.   Nếu không, phần mềm hỗ trợ bạn có thể tạo random một danh sách SĐT mới:

Click “Random SĐT” để tạo random SĐT bạn muốn
 

 
Tạo SĐT:
 • Định dạng: Chọn định dạng SĐT bạn muốn tạo
 • Tổng số muốn tạo: Chọn số lượng SĐT bạn muốn tạo trên phần mềm
 • Tạo số điện thoại: Click để tạo random SĐT dựa trên định dạng có sẵn
 • Hoặc Click “Tạo số điện thoại” để tạo SĐT theo thứ tự của định dạng đã chọn
 • Click “OK”
 

 
 • Danh sách: Hiện ra danh sách SĐT mà bạn đã tạo thành công
 • Mở danh sách: Click đê chọn và tải file chứa SĐT bạn muốn đồng bộ lên phần mềm
 • Lưu danh sách: Click để lưu danh sách SĐT ra file
 

 
 • Limit: Chọn số lượng SĐT muốn đồng bộ với danh bạ trên Zalo
 • Click “Bắt đầu đồng bộ & kết bạn từ SĐT” để bắt đầu đồng bộ file SĐT với danh bạ trên Zalo
 

 
Bước 2: Kết bạn với danh sách SĐT đã đồng bộ trên Zalo
 • Xác nhận kết bạn (xác nhận yêu cầu kết bạn nhận được): Tick để xác nhận các yêu cầu kết bạn nhận được trên Zalo
 • Kết bạn theo gợi ý: Tick để bắt đầu kết bạn với danh sách SĐT đã đồng bộ ở bước trên
 • Gửi tin nhắn: Tick để gửi tin nhắn chào những người bạn đã gửi tin nhắn
 • Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi
 

 
 • Limit: Chọn số lượng bạn bè muốn kết bạn
 • Thiết lập thời gian delays
 • Click “Bắt đầu” để bắt đầu kết bạn với danh sách SĐT đã được đồng bộ ở bước trên