Kết bạn từ Số điện thoại, Nhóm trên Zalo - ZaloPlus

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Kết bạn từ Số điện thoại, Nhóm trên Zalo - ZaloPlus

Kết bạn từ Số điện thoại, Nhóm trên Zalo - ZaloPlus

5/18/2019 10:59:37 AM
KẾT BẠN TỪ SỐ ĐIỆN THOẠI, NHÓM TRÊN ZALO - ZALOPLUS
 
Nếu bạn có một danh sách SĐT muốn kết bạn, bạn có thể sử dụng ZaloPlus, hỗ trợ bạn lọc, quét và kết bạn với những tài khoản Zalo này. Hoặc bạn cũng có thể kết bạn với các thành viên trong 1 nhóm mà bạn đã tham gia trên zalo. Giups bạn nhanh chóng đạt full 200 bạn trên zalo.
ZaloPlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo > Kết bạn SĐT, nhóm
 

Bước 1: Mở danh sách SĐT, thành viên nhóm muốn kết bạn
 • “Mở danh sách SĐT”: Click để mở và tải danh sách SĐT muốn kết bạn lên ZaloPlus
 • “Nhóm”: Click chọn nhóm muốn kết bạn với các thành viên trong nhóm
 • “Thành viên nhóm”: Click để tải danh sách các thành viên trong nhóm đã chọn
 

 
Bước 2: Thiết lập tin nhắn kết bạn
 • Click “Thêm”: Click để thêm nội dung tin nhắn kết bạn muốn gửi trên zalo
 • Nội dung: Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi trên zalo
 • Chọn ảnh: Click để chọn & tải ảnh muốn gửi
 • “Thêm”: Click để thêm thành công tin nhắn kết bạn
 

 
 • Sửa: Click để chỉnh sửa nội dung tin nhắn kết bạn mà bạn đã chọn
 • Xóa: Click để xóa tin nhắn kết bạn đã chọn
 

 
Bước 3: Thiết lập điều kiện lọc và quét bạn bè muốn kết bạn
 • Kết bạn theo giới tính: Chọn giới tính của bạn bè muốn kết bạn
 • Kết bạn theo độ tuổi: Chọn độ tuổi của bạn bè mà bạn muốn kết bạn
 • Kết bạn theo thời gian hoạt động: Chọn kết bạn với những người hoạt động từ ngày….
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
Chọn SĐT/ Thành viên nhóm muốn quét và kết bạn trên zalo.
Thiết lập thời gian delays chạy kết bạn trên phần mềm.
Click “Bắt đầu”.