Thiết lập tương tác theo vị trí & phòng trò chuyện

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Thiết lập tương tác theo vị trí & phòng trò chuyện

Thiết lập tương tác theo vị trí & phòng trò chuyện

5/14/2019 2:45:52 PM
THIẾT LẬP TƯƠNG TÁC THEO VỊ TRÍ & PHÒNG TRÒ CHUYỆN
 
Bạn có thể dễ dàng tương tác like, comment với người dùng zalo theo vị trí và phòng trò chuyện trên Zalo; giúp nâng cao tương tác trên zalo của bạn.
ZaloPlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo > Tương tác theo vị trí & phòng trò chuyện
 

Bước 1: Thiết lập like, comment tương tác
 • Comment ảnh mới nhất: Tick để comment vào ảnh mới nhất của những người bạn tương tác.
 • Thêm: Click để thêm nội dung muốn comment.
 • Like ảnh mới nhất: Tick để like ảnh mới nhất của những người bạn tương tác.
 • Không comment ảnh đã like: Tick để không comment vào những ảnh bạn đã like.
 

 
 • Nội dung: Nhập nội dung muốn comment.
 • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn comment lên ZaloPlus
 • Thêm: Click để hoàn thành thêm nội dung muốn comment.
 

 
Bước 2: Thiết lập tương tác theo vị trí & phòng trò chuyện

1.   Tương tác theo vị trí:
 • Tick để tương tác theo vị trí
 • Chọn ảnh: Click để chọn vị trí muốn tương tác
 • Giới tính: Chọn điều kiện giới tính
 • Độ tuổi: Chọn điều kiện độ tuổi.
 

 
Chọn vị trí muốn tương tác:
 • Nhập vị trí muốn tương tác
 • Click “OK”
 

 
2.   Tương tác theo phòng trò chuyện – tương tác với các thành viên trong phòng trò chuyện
 • Tick để tương tác theo phòng trò chuyện.
 • Chọn loại phòng trò chuyện muốn tương tác
 • Chọn phòng trò chuyện muốn tương tác.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”