Hướng dẫn kết bạn theo vị trí & phòng trò chuyện

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Hướng dẫn kết bạn theo vị trí & phòng trò chuyện

Hướng dẫn kết bạn theo vị trí & phòng trò chuyện

5/14/2019 9:30:55 AM
 
HƯỚNG DẪN KẾT BẠN THEO VỊ TRÍ & PHÒNG TRÒ CHUYỆN
 
ZaloPlus hỗ trợ bạn tìm kiếm và kết bạn theo vị trí hoặc phòng trò chuyện; giúp bạn đạt tối đa 2000 bạn chỉ trong 30 ngày.
ZaloPlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo > Kết bạn theo vị trí & phòng tc
 
Bước 1: Thiết lập kết bạn theo vị trí và phòng trò chuyện
  • Lời mời kết bạn đã gửi: Nhập lời chào kết bạn muốn gửi
 
1.   Kết bạn theo vị trí: Tick để kết bạn theo vị trí
  • Chọn vị trí: Click để chọn vị trí muốn kết bạn
 

 
Chọn vị trí:
  • Nhập và chọn vị trí muốn kết bạn
  • Click “OK”
 

 
  • Giới tính: Chọn điều kiện giới tính muốn kết bạn
  • Độ tuổi: Chọn điều kiện độ tuổi muốn kết bạn
 

 
2.   Kết bạn theo phòng trò chuyện: Tick để kết bạn theo phòng trò chuyện
  • Chọn loại phòng trò chuyện muốn kết bạn: Địa phương, giáo dục & trường học; tình yêu & tình bạn; cộng đồng người nước ngoài; giải trí…
  • Chọn phòng trò chuyện muốn kết bạn
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
Lưu ý: Chỉ nên kết bạn <50 người trong 1 ngày để tránh bị block