Thiết lập gửi tin nhắn số điện thoại

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Thiết lập gửi tin nhắn số điện thoại

Thiết lập gửi tin nhắn số điện thoại

5/14/2019 3:28:40 PM
THIẾT LẬP GỬI TIN NHẮN SỐ ĐIỆN THOẠI
 
ZaloPlus hỗ trợ bạn gửi tin nhắn tới hàng loạt các số điện thoại thông qua tài khoản Zalo. Bạn chỉ cần thêm danh sách số điện thoại bạn muốn gửi tin; phần mềm sẽ quét ra tài khoản zalo của các số điện thoại này và thực hiện gửi tin nhắn.
ZaloPlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo > Gửi tin SĐT
 

Bước 1: Nhập danh sách SĐT muốn gửi tin nhắn
  • Click “Mở danh sách SĐT hoặc ID” để chọn và tải file chứa SĐT//ID của tài khoản zalo muốn gửi tin nhắn.
Chú ý: Trong danh sách SĐT/ID mà bạn tải lên, phần mềm sẽ quét xem trong các SĐT đó, SĐT nào đã tạo tài khoản zalo; đi kết bạn với những tài khoản zalo này rồi mới thực hiện quá trình gửi tin nhắn.
  • Ngoài ra: Bạn có thể lọc SĐT bạn muốn gửi tin nhắn trong mục “Lọc”
 

 
Bước 2: Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi
  • Click “Thêm” để thêm tin nhắn muốn gửi
  • Nội dung: Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi.
Bạn có thể thêm kí tự [g] để chèn anh/chị. Hoặc để nội dung dưới dạng a|b|c; hỗ trợ random nội dung tin nhắn gửi đi.
  • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn gửi lên ZaloPlus
  • Thêm: Click để hoàn thành thêm tin nhắn muốn gửi.
 

 
  • Sửa: Click để chỉnh sửa nội dung tin nhắn đã chọn
  • Xóa: Click để xóa tin nhắn vừa chọn
  • Gửi random tin nhắn đã chọn trong danh sách: Click để gửi random tin nhắn trong danh sách tin nhắn.
  • Gửi lần lượt các tin nhắn đã chọn: Click để gửi lần lượt các tin nhắn đã chọn trong danh sách tin nhắn.
Chọn thời gian delays giữa 2 lần gửi liên tiếp.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”