Kết bạn theo gợi ý, nhóm, xác nhận - ZaloPlus

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Kết bạn theo gợi ý, nhóm, xác nhận - ZaloPlus

Kết bạn theo gợi ý, nhóm, xác nhận - ZaloPlus

5/17/2019 9:13:35 AM
KẾT BẠN THEO GỢI Ý, NHÓM, XÁC NHẬN – ZALOPLUS
 
Zalo cho phép mỗi tài khoản kết bạn với tối đa 2000 bạn; zaloplus hỗ trợ bạn kết bạn theo gợi ý, kết bạn với thành viên nhóm và xác nhận các yêu cầu kết bạn trên zalo; giúp bạn nhanh chóng đạt full 2000 bạn. Đồng thời, bạn có thể thiết lập điều kiện cho những người bạn mà bạn muốn kết bạn.
ZaloPlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo > Kết bạn theo gợi ý, nhóm, xác nhận
 

Bước 1: Mở danh sách bạn bè muốn kết bạn theo gợi ý, nhóm và bạn bè muốn xác nhận kết bạn trên zalo
 
Danh sách bạn bè theo gợi ý:
 • Tải lại gợi ý: Click để tải danh sách gợi ý kết bạn trên zalo
 • Có thể quen: Click để tải danh sách bạn bè gợi ý có thể quen biết trên zalo do zalo đề xuất
 

 
Kết bạn theo nhóm: Kết bạn với các thành viên trong nhóm
 • Click và chọn nhóm đã tham gia trên zalo
 • Thành viên nhóm: Click để tải danh sách thành viên nhóm đã chọn
 • Danh sách thành viên nhóm hiện trong mục danh sách gợi ý kết bạn
Bạn có thể tick/bỏ tick để chọn các thành viên muốn lọc và kết bạn.
 

 
Lọc bạn bè muốn tiến hành kết bạn:
 • Nhập từ khóa muốn tìm kiếm và lọc bạn bè
 • Click “Lọc” để tiến hành lọc bạn bè
 

 
Bước 2: Thiết lập nội dung kết bạn

Lời mời kết bạn: Nhập nội dung lời mời kết bạn khi kết bạn trên zalo
Thiêt lập điều kiện lọc bạn bè và kết bạn:
 • Kết bạn theo giới tính: Tick và chọn kết bạn theo giới tính (Nam – Nữ)
 • Kết bạn theo độ tuổi: Chọn độ tuổi bạn bè muốn kết bạn
 • Kết bạn theo thời gian hoạt động: Kết bạn với những người có hoạt động từ ngày…
Xác nhận tất cả yêu cầu kết bạn nhận được: Click để xác nhận tất cả các yêu cầu kết  bạn mà bạn nhận được trên zalo
 

 
 • Gửi từ bạn bè: Chọn bắt đầu gửi lời mời kết bạn thứ… trong danh sách gợi ý
 • Số bạn muốn gửi: Chọn tổng số lời mời kết bạn.
Chú ý: Các bạn chỉ nên gửi <50 lời mời kết bạn trong 1 ngày . Bởi vì zalo giới hạn tối đa mỗi tài khoản được gửi 50 lời mời kết bạn/ngày
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”