Thiết lập hủy bạn bè Zalo - ZaloPlus

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Thiết lập hủy bạn bè Zalo - ZaloPlus

Thiết lập hủy bạn bè Zalo - ZaloPlus

5/14/2019 8:50:35 AM
THIẾT LẬP HỦY BẠN BÈ ZALO - ZALOPLUS
 
Hiện nay, zalo cho kết bạn với tối đa 2000 người bạn. ZaloPlus với tính năng hủy bạn bè, giúp bạn lọc và hủy bạn bè bạn không quen biết hay không tương tác trên zalo chỉ với vài bước đơn giản.
ZaloPlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo
 

Bước 1: Tải danh sách bạn bè muốn lọc và hủy trên Zalo
 • Tải danh sách: Click để tải danh sách bạn bè hiện tại trên Zalo
 • Danh sách bạn bè: Hiện ra danh sách tất cả bạn bè trên Zalo
 

 
Lọc danh sách bạn bè trùng lặp:
 • Chọn tài khoản zalo muốn lọc bạn bè trùng lặp (Đây là danh sách tài khoản zalo đã được thêm vào trong danh sách đăng nhập của ZaloPlus)
 • Lấy danh sách bạn bè trùng lặp với: Click để lấy danh sách bạn bè zalo trùng lặp với tài khoản zalo đã chọn ở trên.
 • Danh sách bạn bè trùng lặp sẽ được hiện ở cột “Danh sách bạn bè”
 • Lọc bạn bè tên danh bạ = tên zalo: Lọc ra danh sách bạn bè hiện tại trên zalo của bạn có tên danh bạ = tên zalo
 

 
Lọc bạn bè muốn hủy kết bạn:
 • Từ khóa: Nhập từ khóa tìm kiếm bạn bè muốn lọc
 • Giới tính: Chọn giới tính muốn lọc
 • Độ tuổi: Chọn độ tuổi muốn lọc bạn bè
 • Lọc: Click để lọc ra bạn bè đạt các điều kiện đã thiết lập
 

 
Ngoài ra:
 • Mở danh sách: Click để mở và tải danh sách bạn bè muốn lọc và hủy bạn bè zalo
 • Lưu danh sách: Click để lưu danh sách bạn bè tìm được ra file
 

 
Bước 2: Thiết lập điều kiện giúp lọc và hủy bạn bè trên Zalo
Tick chọn các điều kiện muốn lọc bạn bè:
 • Hủy bạn bè theo giới tính: Nam/Nữ
 • Hủy kết bạn theo độ tuổi khác: Chọn độ tuổi muốn lọc
 • Hủy kết bạn theo thời gian hoạt động: Chọn thời gian hoạt động của bạn bè muốn hủy kết bạn (không hoạt động cho tới ngày…)
 

 
 • Hủy từ bạn bè: Tick chọn hủy từ bạn bè thứ..trong danh sách bạn bè
 • Số bạn muốn hủy: Chọn tổng số bạn bè muốn hủy trong danh sách bạn bè
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”