Kết bạn với thành viên nhóm trên zalo

Kết bạn từ Số điện thoại, Nhóm trên Zalo - ZaloPlus

Nếu bạn có một danh sách SĐT muốn kết bạn, bạn có thể sử dụng ZaloPlus, hỗ trợ bạn lọc, quét và kết bạn với những tài khoản Zalo này. Hoặc bạn cũng có thể kết bạn với các thành viên trong 1 nhóm mà bạn đã tham gia trên zalo. Giups bạn nhanh chóng đạt full 200 bạn trên zalo.