Đăng tường zalo

Hướng dẫn lập lịch đăng tường Zalo

ZaloPlus hỗ trợ bạn lập lịch đăng bài lên tường trên Zalo. Bạn chỉ cần thêm bài đăng muốn lập lịch, chọn thời gian muốn lập lịch đăng: đăng 1 lần hay đăng lặp lại các ngày trong tuần. Phần mềm sẽ thiết lập đăng bài lên tường zalo của bạn theo đúng nội dung và thời gian đã thiết lập.