Lập lịch tương tác

Lập lịch tương tác hàng ngày trên Zalo

ZaloPlus hỗ trợ bạn lập lịch tương tác hàng ngày trên Zalo: kết bạn, gửi tin nhắn, đăng tường… Bạn chỉ cần thiết lập các tính năng bạn muốn, lưu lại các thiết lập và phần mềm sẽ tự động chạy theo các thiết lập này của bạn. Hỗ trợ bạn tương tác tốt hơn trên Zalo.